Referenser


Här finns ett axplock av de jobb vi utfört! Kontakta oss så berättar vi mer!

Brf Falkenbyggmästaren - Hösten 2020
Här har vi monterat Maximal Compact-fönster i hela fastigheten samt målat om alla balkonger på baksidan.
Vi har hjälpt bostadsrättsföreningen med bygglov, något som kan vara väldigt utmanande i Bromma. 

Brf Arkaden 2 - Hösten 2020
Här monterade vi Leiab Haga 2+1, fönster och fönsterdörrar över hela fastigheten.
Efter det fick hela fasaden ny fin puts samt balkongåtgärder genom ett fasadföretag.

Södersjukhuset - 2020
Här har vi bytt ut ca 600st fönster till nya Traryd Intakt-fönster. Detta gjorde vi åt Locum.

Brf Ingenjören - 2020
Mitt i Stockholms stad har vi bytt ca. 400 fönster. Valet blev Traryd Intakt 2+1.

Brf Innerstaden - 2020
Här har vi hjälpt en bostadsrättsförening till ett bättre inomhusklimat med nya 2+1-fönster.
Fokus har legat på bullerreducering.

Brf Turbo - 2020
I sala har vi bytt ut ca. 600 fönster till Traryd-fönster.

 

BRF Gäddan - 2020
Här har vi hjälpt föreningen att installera fönster i samtliga hissrum.

Kv. Fålhagen - 2020
Här har vi bytt fönster åt Heimstaden i Uppsala. De nya fönstren är av 2+1-glas Traryd.

Brf Vinkeln - 2020
I nyköping har vi bytt ut samtliga fönster i en äldre fastighet till Snidex 2+1.

Heimstaden Strängnäs - 2019
Här har vi hjälpt Heimstaden med ett fönsterbyte med ca 650 fönster & fönsterdörrar.

BRF Helenelund, Sollentuna. Under 2016 bytte vi ca 1000 fönster i dessa hus. Här monterades svensktillverkade PVC-fönster med vädringsfunktion.

BRF Fredrik 11, Spånga. Här monterade vi ca 50 fönster under 2016. Man valde utåtgående vridfönster från Trarydfönster.

BRF Sigtunarosen, Stockholm. Här monterades ca 100 fönster. Det är alltid en utmaning att arbeta i stadsmiljö och montera fönster skall harmonisera med de intilliggande fastigheterna. Även de välvda fönstren i markplan byttes.